Han, Fang, Affiliated Zhongshan Hospital of Dalian University, China