Rehman, Habib Ur Rehman, Sheikh Zayed Medical College / Hospital, Rahim Yar Khan, Pakistan