Usama, Muhammad, Sheikh Zayed Medical College / Hospital, Rahim Yar Khan, Pakistan