Asghar, Shoaib, Sheikh Zayed Medical College / Hospital, Rahim Yar Khan, Pakistan