Durrani, Arsalan Ahmad Khan, Sheikh Zayed Medical College / Hospital, Rahim Yar Khan, Pakistan