Tahir, Ayesha, Khyber Teaching Hospital, Peshawar, Pakistan