Arain, Lubna Akhtar, Sheikh Zayed Medical College, Rahim Yar Khan, Punjab-Pakistan, Pakistan